VISI
Institusi Yang Unik, Cemerlang Dan Terbilang

MISI
Menyediakan Pendidikan Bersepadu Di Peringkat Rendah

Melaksanakan Jasmani, Emosi, Aqil Dan Rohani Ke Arah Pembinaan Generasi Yang Bertaqwa,Berketerampilan, Releven Dan Komited

Melahirkan Insan Yang Harmonis Dan Seimbang Dari Segi Intelek, Rohani Dan Jasmani Seperti Yang Dianjurkan Oleh Islam

Melahirkan Pelajar Yang Bakal Menuju Ke Alam Mukallaf Dengan Asas Iman, Ilmu Dan Akhlak Di Samping Pembentukan Peribadi Muslim Sejati

MOTO
“MEMBENTUK INSAN SOLEH”